Proč je důležité snížit energetickou náročnost domu

22.10.2020

Neustále se mluví o tom, abychom se vynasnažili snížit co nejvíce energetickou náročnost rodinného domu. Odborníci radí kupříkladu to, abychom zainvestovali do úsporných opatření, jako jsou fotovoltaické elektrárny nebo tepelná čerpadla, která to také dovedou. Jenže řada lidí se ptá, proč bychom energetickou náročnost rodinného domu měli vůbec snižovat? Co by mělo být tím hlavním důvodem? Že je nyní možné získat na úsporná opatření dotaci?

Hlavním důvodem, proč bychom se měli snažit snížit energetickou náročnost rodinného domu je to, že tím prospějeme planetě, která už nyní z důvodu našich zlozvyků výrazně trpí. Jen málokdo si uvědomuje, že budovy spotřebují každým rokem více jak 40% celkové energie v Evropě. Je tedy naším úkolem, abychom tuto cifru snížili, a to alespoň o dvacet procent.

Budovy patří mezi největší spotřebitele energie

Výroba elektrické energie je důvod, proč planeta velice trpí (a proč společně s ní trpí i životní prostředí kolem nás). Elektrická energie totiž výrazně podporuje produkci oxidu uhličitého, který je pro planetu a životní prostředí škodlivý.

Místo elektrické energie bychom měli přejít na takzvanou zelenou elektřinu, která je k planetě šetrnější. Je vyráběna z obnovitelných zdrojů čili putuje kupříkladu ze zmiňované fotovoltaické elektrárny nebo také z vodní, případně větrné elektrárny. A samozřejmě také z biomasy. Pokud se rozhodneme přejít na zelenou elektřinu, podpoříme tím životní prostředí a planetu Zemi jako takovou. Vždyť jenom budovy patří mezi největší spotřebitele elektrické energie na celém světě. A jenom Evropská unie se na celkové spotřebě podílí rovnou čtyřiceti procenty.

Je třeba snížit spotřebu elektrické energie alespoň o dvacet procent

Jak již bylo zmíněno, odborníci doporučují snížit spotřebu elektrické energie alespoň o dvacet procent. I proto většina zemí přistupuje k ekologičtějším řešením a zavádí zákony, které mají podpořit ekologii a snížit spotřebu elektrické energie. Mluvíme kupříkladu o zavedení zákona, který říká, že novostavby musí být zároveň nízkoenergetickými domy. Nebo je tu dotační program Nová zelená úsporám, který podporuje všechny, kdo chtějí investovat do některého z úsporných opatření.

Zpět na stránku blog

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Orfina consulting, a.s. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky