Podmínky, které se vážou s dotacemi z programu Nová zelená úsporám

4.3.2020

Dotační program Nová zelená úsporám už funguje nějaký ten pátek. Aktuálně běží další vlna, během které je možné požádat o nemalé finanční příspěvky na úsporná opatření, do kterých jste se rozhodli nyní nebo v horizontu posledních dvou let investovat. Dotace se týkají nejen fotovoltaických elektráren, ale také rekuperace nebo tepelných čerpadel. Abyste však mohli na jednorázový finanční příspěvek dosáhnout, je zapotřebí splnit předem stanovené podmínky.

Podmínky pro získání dotace na fotovoltaiku

Nejdříve si zmiňme podmínky týkající se dotace na fotovoltaiku. O solární panely roste v posledních letech zájem. Důvodem je především zmiňovaná úspora financí a samozřejmě také ekologičnost. Při výrobě solární energie nedochází k uvolňování škodlivých látek do ovzduší, jako je tomu v případě výroby elektrické energie. Nedochází tak k žádnému znečišťování životního prostředí.

Abyste dosáhli na dotaci na solární panely, je zapotřebí, aby fotovoltaické panely měly účinnost alespoň patnáct procent. Kromě toho dům, na který se budou panely instalovat, musí být určen k bydlení. Podmínkou je také minimálně sedmdesátiprocentní využití vyrobené energie a maximální výkon systému musí být 10kW.

Podmínky pro získání dotace na rekuperaci

Co se týče dotací na rekuperaci, první podmínkou je samozřejmě instalace rekuperační jednotky do nového nebo stávajícího rodinného domu. Aby byla žádost schválena, musí být prokázáno, že dojde k úspoře měrné spotřeby tepla na vytápění alespoň o dvacet procent. Požadovaná účinnost zpětného zisku tepla by měla být u centrálních systémů pětasedmdesát procent, u lokálních systémů sedmdesát procent.

Podmínky pro získání dotace na tepelné čerpadlo

A v neposlední řadě je možné získat dotaci na tepelné čerpadlo, ovšem i to se pojí s řadou podmínek. Tou hlavní podmínkou je především maximální měrná spotřeba tepla na vytápění do 150 kWh za metr čtvereční za rok.

Zpět na stránku blog

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Orfina consulting, a.s. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky