Proč je důležité snížit energetickou náročnost domu

22.10.2020

V současné době se apeluje na to, aby lidé přemýšleli ekologicky. Důvodem toho je fakt, že naše planeta každým dnem slábne v závislosti na tom, jak se k ní chováme a jak naše zlozvyky na ni dopadají. Zejména ji ničí výroba elektrické energie, která podporuje produkci oxidu uhličitého, jenž má neblahý dopad na změnu klimatu. Daleko lepší je investovat do úsporných opatření, jako je kupříkladu fotovoltaika, a to proto, že právě fotovoltaická elektrárna produkuje takzvanou zelenou elektřinu.

Nyní se nabízí otázka, jaký je vůbec rozdíl mezi elektrickou energií a zelenou elektřinou. Pojďme si dvě energie, které využíváme a které jsou však zcela rozdílné, definovat.

Co je to elektrická energie?

Podle posledních statistik elektrická energie v České republice tvoří skoro polovinu veškeré vyprodukované energie vůbec. A to je bohužel stále velké číslo. Elektrická energie se vyrábí v uhelných elektrárnách, kde se tedy velkou měrou podílí na produkci oxidu uhličitého, jak již bylo zmíněno. A právě oxid uhličitý má neblahý vliv na změnu klimatu.

Elektrická energie jinými slovy znečišťuje životní prostředí. Zejména její výroba velice výrazně škodí nejen okolnímu životnímu prostředí, ale planetě jako takové. Proto bychom měli přejít na zelenou elektřinu, která je k planetě daleko citlivější a šetrnější.

Co je to zelená elektřina?

Pokud mluvíme o zelené elektřině, mluvíme o zelené energii, která je produkována výhradně z obnovitelných zdrojů. Hovoříme tak konkrétně o energii vyprodukované solárními, větrnými nebo vodními elektrárnami. Případně mluvíme o energii vyprodukované biomasou. Zelené energie a jejich výroba není nijak škodlivá pro naši planetu. Jak již bylo zmíněno, je naopak pro planetu a životní prostředí kolem nás šetrnější a citlivější.

Rodinné domy ji nejčastěji vyrábí s pomocí fotovoltaických panelů, které umístí na střechu. Ty mohou rapidně snížit energetickou náročnost rodinného domu, což se v současné době krize víc než hodí, nemyslíte?

Zpět na stránku blog

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Orfina consulting, a.s. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky