Jak získat dotaci na fotovoltaiku krok po kroku

8.1.2020

Fotovoltaické elektrárny se těší velkému zájmu. Důvodem toho je především fakt, že pomohou snížit energetickou náročnost rodinného domu. Samozřejmě existuje vícero možností, které vedou k úspoře energií na rodinném domě, ale fotovoltaika má řadu výhod. Především se musí vypíchnout možnost získat dotaci na solární panely.

Získat dotaci není nic těžkého, přesto si někteří nevědí rady. Zatímco někteří se rovnou obrací na odborníky z firmy Orfina Consulitng a.s., jiní to chtějí nejdříve zkusit sami. Pokud došlo ke splnění několika stanovených podmínek, pak lze postupovat krok po kroku k vysněné dotaci, jež se může vyšplhat až na 150 tisíc korun.

Zajistěte posudek a projektovou dokumentací

Krokem číslo jedna je zajištění posudku a projektové dokumentace. Těmito dokumenty prokážete, že splňujete podmínky pro získání dotace. Projektovou dokumentaci vám může zpracovat projektant, který však musí být členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Dokonce na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR najdete seznam specialistů, které lze požádat o pomoc.

Vzhůru na stavební úřad

Až budete držet v rukou dokumentaci i posudek, vaše kroky budou mířit na stavební úřad. Tam vás prakticky nic nečeká, pracovníci úřadu si potřebné dokumenty jen převezmou.

Dalším krokem je zajištění krycího listu technických parametrů

Jednou z podmínek pro získání dotace na solární panely je, aby došlo ke snížení energetické náročnosti budovy. Musíte proto mít i krycí list technických parametrů, který vyplníte s energetickým specialistou. Krycí list v sobě zahrnuje popis sledovaných technických parametrů, také výmět provedených opatření. Podejte žádost

Posledním krokem je podání žádosti, což lze provést elektronicky nebo poštou. Samozřejmě je možné žádost podat i osobně na příslušném krajském pracovišti fondu.

Zpět na stránku blog

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Orfina consulting, a.s. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky