Jak funguje rekuperace, řízené větrání?

21.12.2020

Vytápět rodinný dům není zrovna levná záležitost. Každý už určitě přemýšlel o tom, jak by se dalo část nákladů ušetřit. Způsobů, jak snížit energetickou náročnost rodinného domu je mnoho a týkají se i vytápění. Jedním z řešení a způsobů, jak vytápět rodinný dům úsporněji, je i řízené větrání s rekuperací. Jak řízené větrání funguje?

Princip rekuperace je poměrně jednoduchý, i když se to možná nemusí na první pohled zdát. Jde o zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu a následné předání tepla čerstvému chladnému vzduchu, který se tak již předehřátý přivádí do obytných prostor.

Prvky systému nuceného větrání s rekuperací

Systém se skládá ze dvou základních částí: rekuperační jednotky a vzduchotechnického potrubního rozvodu. Potrubím je k rekuperační jednotce přiváděn čerstvý vzduch z vnějšího prostředí a od rekuperační jednotky se zároveň odvádí vychlazený vzduch, který sloužil o ohřátí interiéru.

Potrubí je rozmístěné v obytném prostoru tak, aby byl zajištěn dostatečný rozvod čerstvého vzduchu a současně odtah vzduchu již využitého. V zimním období je chladný čerstvý venkovní vzduch přihříván teplo-směnnou plochou výměníku teplem získaným z odpadního vzduchu. Dochází tak k výrazné úspoře energie na vytápění objektu. V létě je tento efekt opačný a pomáhá objekt klimatizovat.

Efekt vytápění i chlazení lze zvýšit, pokud do systému zakomponujeme zemní výměník tepla. Jde o potrubí zakopané v zemi v nezámrzné hloubce. V tomto prostředí dochází v průběhu roku jen k minimálním teplotním rozdílům (od 5 do 15 °C). To v zimě přispívá k přihřívání čerstvého vzduchu před vstupem do rekuperační jednotky, zatímco v létě stejným způsobem napomáhá jeho chlazení.

Rekuperace má mnoho výhod

Rekuperace je především úsporným způsobem, jak vytápět rodinný dům. Díky své nízké spotřebě energie prospívá životnímu prostředí, která tak není tolik znečišťována. K dalším podobným úsporným opatřením patří fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.

Zpět na stránku blog

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Orfina consulting, a.s. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky